Urejanje vodovoda in kanalizacije

Vodovodni sistem v Mariboru
Katero podjetje najbolje poskrbi za priklop na kanalizacijo in nov vodovodni sistem v Mariboru? O tem je treba razmišljati že zelo zgodaj oziroma pred začetkom gradnje. V PZI oziroma projektni dokumentaciji je namreč treba predvideti, kje bodo nameščene strojne instalacije oziroma instalacije za vodovod in kanalizacijo. Dokumentacija mora tako vsebovati tudi načrt za ureditev vodovoda in kanalizacije. Samo gradnjo je namreč treba prilagoditi tudi instalacijam oziroma poskrbeti za preboj temeljne plošče na mestu, kjer se bo vodovodni sistem nahajal. Takrat je to namreč najlažje izvesti. V primeru, da gre za že obstoječo gradnjo, je tak preboj prav tako možen, vendar zahteva več komplikacij in stroškov.

Vodovodni sistem Maribor – VO

VO je oznaka za vodovod, ki jo morate vsi, ki načrtujete nove vodovodne instalacije dobro poznati. Omenjena je tudi v projektni dokumentaciji. Za nov vodovodni sistem v Mariboru lahko najbolje poskrbi podjetje, ki se ukvarja s strojnimi instalacijami. Zelo pomembno pa je, da pri načrtovanju vodovodnega sistema oziroma VO sodeluje tudi vaš projektant.

Vodovodni sistem v Mariboru

To, koliko vas bo ureditev vodovoda stala, je odvisno od količine napeljav oziroma tudi od samega tlorisa. Zato mora biti ta čim bolj funkcionalen ne le z vidika večje kvalitete bivanja, ampak tudi zmanjšanja stroškov za strojne instalacije. Kuhinja, kopalnica in drugi prostori, v katerih bi potrebovali vodovodne instalacije, naj bodo v načrtu čim bolj blizu skupaj. Tako boste potrebovali manj cevi in prihranili vaš denar.

Ureditev kanalizacije

Običajno se vodovod in kanalizacijo (KA) načrtuje skupaj, vendar pa je pri načrtovanju vsakih od naštetih instalacij nekaj razlik. Ko načrtujete vodovodni sistem v Mariboru, vam namreč ni treba prav dosti razmišljati o tem, kam ga boste priklopili, saj se vodovod priklopi na obstoječe vodovodno omrežje. Po drugi strani pa javna kanalizacija ni samoumevna – ponekod je, ponekod je ni. Dobro pa se je pozanimati ne le to, ali je priklop na kanalizacijsko omrežje trenutno možen, temveč če bo morda možen v prihodnje oziroma če je na območju gradnje načrtovana nova javna kanalizacijska infrastruktura. V nasprotnem primeru je treba poskrbeti za malo čistilno napravo, ki pri objektih brez možnosti priklopa na kanalizacijo nadomešča greznice, ki počasi postajajo preteklost.