Vezani tecaj

Velika Britanija se je z leti premaknila z zlate valutne podlage na vezano valuto oz. vezani tečaj, na koncu pa je funt postal prosto plavajoč. Ko imajo države zlati standard, je menjalni tečaj odvisen od količine zlata, srebra oz. bakra v kovancih vsake države. Kovanec z desetimi grami zlata se takrat zamenja za dva kovanca s po petimi grami zlata. Tako je tečaj fiksiran (na tem mestu samo spomnimo, da uporaba zlatih kovancev še ne pomeni avtomatičnega zlatega standarda — ta se je pojavil šele v 19. stoletju). Prav tako pa je možno imeti fiksni tečaj pri fiat denarju. Obstaja več oblik fiksnega tečaja. Najbolj pogost je pripeti režim, pri katerem vlada določi vrednost svoje valute glede na tujo valuto (npr. en peso = en dolar). Drugi dve obliki fiksnega tečaja sta: drseči fiksni tečaj (`crawling peg') in valutni trak (`currency band). Pri prvem je menjal­nemu tečaju dovoljeno počasi rasti ali padati, da se prilagodi inflaciji. Pri drugem pa menjalni tečaji prosto plavajo, vendar zgolj znotraj določenih mejnih vrednosti. Tega je uporabljal evropski monetarni sistem med letoma 1978 in 1998. Centralna banka ne more zgolj napovedati novega tečaja in priča­kovati, da se bo ta čudežno uresničil. Namesto tega mora biti pripra­vljena intervenirati na mednarodnem denarnem trgu z nakupom in pro­dajo lastne valute. V primerjavi s pripetim tečajem prosto plavajoči tečaj ne potrebuje intervencij centralne banke (razen v ekstremnih primerih). V tem prime­ru menjalni tečaj določajo tržne sile. Izbira vrste menjalnega režima bo vplivala tudi na neodvisnost mone­tarne politike centralne banke. Če se država odloči, da bo imela fiksni menjalni tečaj in prosti pretok kapitala, potem mora centralna banka monetarno politiko uporabljati za ohranjanje določene vrednosti valute. Ne more obenem imeti prostega pretoka kapitala, fiksnega tečaja in neodvisne monetarne politike. Ekonomisti to imenujejo nemogoča trojica (`impossibility trinity'). Članice valutne unije (npr. evroobmočje) imajo menjalni tečaj tako fiksiran, da so se njihove valute združile v skupno valuto. Obenem pa podpirajo tudi prosti pretok kapitala.