Zdrava prehrana

Iz narave dobivamo živila navadno samo v določeni sezoni npr. žetev pše­nice je v juliju, jabolka in krompir pospravljamo jeseni itd. Če hočemo ta živila uživati vse leto, jih moramo shraniti. Prav tako moramo shraniti živila, ki jih dobimo v tako velikih količinah, da jih ne moremo takoj porabiti. Pri shranjevanju pa so živila podvržena raznim zaželenim in nezaželenim spre­membam. S shranjevanjem lahko postanejo živila boljša, okusnejša in lepša, lahko pa se pokvarijo in postanejo za človeka neužitna ali celo škodljiva. Če hočemo ohraniti neoporečna živila, moramo najprej spoznati vzroke, ki povzročajo spremembe v živilih. Ti pa so mikroorganizmi, encimi, ki so v samem živilu, in razni fizikalni dejavniki iz okolice. Najpogosteje spreminjajo lastnosti živil mikroorganizmi. V poglavju »Za­strupitve s hrano« smo mikroorganizme že spoznali, predvsem kot povzroči­telje raznih bolezni in zastrupitev. Mikroorganizmi so lahko tudi koristni, saj je njihovo delovanje temelj ne­katerih tehnoloških postopkov proizvodnje živil npr. proizvodnje sirov, proiz­vodnje naravnih alkoholnih pijač, proizvodnje kislega zelja ali repe itd. Še pogosteje pa so mikroorganizmi povzročitelji kvarjenja živil. Dieta in veliko o zdravi prehrani.Benefit from fantastic savings on moscow escort girls , just by taking a look at eroc-city.ru